Projekat podržan od strane:  

Kulturno društvo muslimana Srbije "GAJRET" Beograd, Gospodar Jevremova 11 e.mail: gajret.lejla@gmail.com m.tel. +381 62 8030450