Projekat podržan od strane:  

Kulturno društvo muslimana Srbije “GAJRET”
Beograd, Gospodar Jevremova 11
e.mail: gajret.lejla@gmail.com
m.tel. +381 62 8030450