Mekka - 7 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
 
  1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
  2. Milostivog, Samilosnog,
  3. Vladara Dana sudnjeg,
  4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
  5. Uputi nas na Pravi put,
  6. na Put onih kojima si milost Svoju darovao,
  7. a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!