Mekka - 11 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
 1. Tako mi onih koji dahćući jure
 2. pa varnice vrcaju,
 3. i zorom napadaju,
 4. i dižu tada prašinu
 5. pa u njoj u gomilu upadaju -
 6. čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan
 7. i sam je on toga, doista, svjestan,
 8. i on je, zato što voli bogatstvo - radiša.
 9. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima
 10. i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima,
 11. Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima.