Mekka - 11 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
 • Smak svijeta!
 • Šta je Smak svijeta?
 • i šta ti znaš o Smaku svijeta?
 • Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,
 • a planine kao šarena vuna iščupana.
 • Onaj u koga njegova djela budu teška -
 • u ugodnu životu će živjeti,
 • a onaj u koga njegova djela budu lahka -
 • boravište će mu bezdan biti.
 • A znaš li ti šta će to biti? -
 • Vatra užarena!