Mekka - 3 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
  1. Tako mi vremena -
  2. čovjek, doista, gubi,
  3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.