Mekka - 7 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
  1. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?
  2. Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,
  3. i koji da se nahrani siromah - ne podstiče.
  4. A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,
  5. molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,
  6. koji se samo pretvaraju
  7. i nikome ništa ni u naručje ne daju!