Mekka - 4 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
  1. Reci: "On je Allah - Jedan!
  2. Allah je Utočište svakom!
  3. Nije rodio i rođen nije,
  4. i niko Mu ravan nije!"