Mekka - 5 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
  1. Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja
  2. od zla onoga što On stvara,
  3. i od zla mrkle noći kada razastre tmine,
  4. i od zla smutljivca kad smutnje sije,
  5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"