Mekka - 56 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
 1. O ti, pokriveni!*
 2. Ustani i opominji!
 3. I Gospodara svoga veličaj!
 4. I haljine svoje očisti!
 5. I kumira se kloni!
 6. I ne prigovaraj držeći da je mnogo!
 7. I radi Gospodara svoga trpi!
 8. A kada se u Rog puhne -
 9. biće to naporan dan
 10. nevjernicima, neće biti lagahan.
 11. Meni ostavi onoga koga sam ja izuzetkom učinio
 12. i bogatstvo mu ogromno dao
 13. i sinove koji su s njim*
 14. i čast i ugled mu pružio -
 15. i još žudi da uvećam!
 16. Nikako! On, doista, prkosi ajetima našim, -
 17. a naprtiću Ja njemu teškoće,
 18. jer je smišljao i računao -
 19. i, proklet bio, kako je proračunao!
 20. i još jednom, proklet bio, kako je proračunao! -
 21. Zatim je pogledao
 22. pa se onda smrknuo i namrštio
 23. i potom se okrenuo i uzoholio,
 24. i rekao:"Ovo nije ništa drugo do vradžbina koja se nasljeđuje,
 25. ovo su samo čovjekove riječi!"
 26. U Sekar* ću Ja njega baciti -
 27. a znaš li ti šta je Sekar?
 28. Ništa on neće poštedjeti,
 29. kože će crnim učiniti,
 30. nad njim su devetnaesterica.
 31. Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju, da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje učvrsti, i da onima kojima je Knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici - kažu:"Šta je Allah htio ovim primjerom?" Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće, i na Pravi put ukazuje onome kome hoće. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I Sekar je ljudima samo opomena.
 32. I tako Mi Mjeseca,
 33. i noći kada mine,
 34. i zore kada svane -
 35. on je, zaista, najveća nevolja,
 36. ljudima je opomena -
 37. onome između vas koji želi učiniti dobro ili onome koji ne želi!
 38. Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio,
 39. osim sretnika,
 40. oni će se u džennetskim baščama raspitivati
 41. o nevjernicima:
 42. "Šta vas je u Sekar dovelo?"
 43. "Nismo" - reći će - "bili od onih koji su molitvu obavljali
 44. i od onih koji su siromahe hranili,
 45. i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali,
 46. i Sudnji dan smo poricali,
 47. sve dok nam smrt nije došla."
 48. Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi.
 49. Pa zašto oni pouku izbjegavaju,
 50. kao da su divlji magarci preplašeni
 51. koji od onih koji ih progone bježe.
 52. Da! Svaki čovjek bi od njih htio da mu se daju listovi rašireni.
 53. Nikada, jer oni se onoga svijeta ne plaše!
 54. Uistinu! Kur’an je pouka,
 55. i ko hoće, na umu će ga imati,
 56. a na umu će ga imati samo ako Allah bude htio, On je jedini dostojan da Ga se boje i On jedini prašta.