Mekka - 30 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
 1. Tako mi zore,
 2. i deset noći,*
 3. i parnih i neparnih,
 4. i noći kada nestaje -
 5. zar to pametnom zakletva nije...?
 6. Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio,
 7. sa stanovnicima Irema, punog palata na stupovima,
 8. kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo;
 9. i Semudom, koji je stijene u dolini klesao,
 10. i faraonom, koji je šatore imao -
 11. koji su na Zemlji zulum provodili
 12. i poroke na njoj umnožili,
 13. pa je Gospodar tvoj - bič patnje na njih spustio,
 14. jer, Gospodar tvoj je, zaista, u zasjedi.
 15. Čovjek, kada Gospodar njegov hoće da ga iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: "Gospodar moj je prema meni plemenito postupio!"
 16. A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: "Gospodar moj me je napustio!"
 17. A nije tako! Vi pažnju siročetu ne ukazujete,
 18. i da se puki siromah nahrani - jedan drugog ne nagovarate,
 19. a nasljedstvo pohlepno jedete*
 20. i bogatstvo pretjerano volite.
 21. A ne valja to! Kada se Zemlja u komadiće zdrobi
 22. i kad dođe naređenje Gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda,
 23. i kad se tog Dana primakne Džehennem; tada će se čovjek sjetiti - a na što mu je sjećanje?! -
 24. i reći: "Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio!"
 25. Tog Dana niko neće kao On mučiti,
 26. i niko neće kao On u okove okivati!
 27. A ti, o dušo smirena,
 28. vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan,
 29. pa uđi među robove Moje,
 30. i uđi u Džennet Moj!