Mekka - 5 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
  1. Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr -*
  2. a šta ti misliš šta je Noć Kadr?
  3. Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci -
  4. meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,
  5. sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.