Medina - 8 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
  1. Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese
  2. i kada Zemlja izbaci terete svoje,
  3. i čovjek uzvikne: "Šta joj je?!" -
  4. toga Dana će ona vijesti svoje kazivati
  5. jer će joj Gospodar tvoj narediti.
  6. Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;
  7. onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjeće ga,
  8. a onaj ko bude uradio koliko trun zla - vidjeće ga.