Gajret je kulturno društvo osnovano još davne 1923. godine. Tokom svog postojanja i rada u periodu od 1923 – 1946. godine učinilo je krupne promene u obrazovnom i kulturnom preporodu muslimana. Stvorilo je generacije intelektualaca muslimana i doprinelo sticanju svesti čitavog društva o etničkim i kulturnim osobenostima Muslimana.
Obnavljanje Gajreta je odraz potrebe da se u današnjim savremenim uslovima koji odgovara traganju mlade generacije muslimana za svojim identitetom i njihove želje za saradnjom sa svojim sugrađanima. Veliki zadatak Gajreta jeste prezentacija islamske kulture kroz različite forme. Gajret kao glavnu okosnicu svog rada postavlja bolje upoznavanje pripadnika različitih etničkih grupa i njihovih kulturnih, verskih i svih drugih osobenosti. Neprestanim dijalogom i međusobnim upoznavanjem i istivanjem zajedničkih ciljeva verujemo da je moguće naći istinsko razumevanje i izgraditi društvenu harmoniju u Srbiji.

U Beogradu živi oko 200.000 pripadnika islamske veroispovesti. Njihov broj je drastično opao tokom devedesetih godina, ali onaj deo koji je ostao bori se da bude ravnopravan deo društva u Beogradu, u Srbiji i nastoji da se poštuju njihova sva građanska i ljudska prava.

Predhodnih godina bio je veliki nedostatak strategijskog pristupa i nedovoljno poznavanje problema pripadnika islamske veroispovesti. Naši ciljevi su potpuno u skladu sa ciljevima i prioritetima Ministarstva kulture u pogledu očuvanja naše tradicije, religijske kulture Muslimana Srbije, kao i njegovo prezentovanje. Podrškom naših projekata omogućava se da Muslimani Srbije ostvare svoja osnovna versko kulturna prava, da očuvaju svoj dentitet islamske verske kulturne zajednice. Takođe su se našim projektima omogućilo upoznavanje, očuvanje kulturno tradicijskih vrednosti i prezentovanje islamske kulture ovih prostora drugima, jer je sticanje znanja i upoznavanje značaja tradicije muslimana i islamske kulture, borba protiv klišea i stereotipa predrasuda i agresivnih recepcija, stvaranje trajne manifestacije prijateljstva ljudi različitih vera, uspostavljanje nove tradicije koja čini prestonicu svih građana.
Osim toga podrškom , Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije da se naši projekti realizuju podstiču i pomažu u očuvanju razvoju duhovne i religijske kulturne vrednosti Muslimana Srbije.

Društvo Republike Srbije uopšte, pa i ciljne grupe projekta, suočavaju se sa mnogim nepoznanicama u tumačenju različitih kultura na prostoru u kome žive. Ratni sukobi na tlu bivše Jugoslavije su tumačeni kao sukobi različitih verskih opredeljenja i često su opravdavani strahovanjem od zadnjih namera i tajnih ciljeva svake verske zajednice i njenih zvaničnih institucija. Sukob u Islamskloj zajednici u Republici Srbiji, polovičan odgovor nadležnih institucija i njihov nejasan stav uneli su dodatnu pometnju u definisanju stava prema Islamskoj zajednici i njenim problemima, koji nisu mali. Izostanak diskusije o ugrožavanju tolerantnog javnog prostora na prostoru u kome postoji duga tradicija zajedničkog života različitih nacija i vera političkim diskursom o kraju multikulturalnosti upravo u društvima Evropske unije koja se smatraju zaštitnicima ljudskih prava čini glasnijim zehteve da se slične kodifikacije primene i kod nas. Gajretovim projektima se zadovoljavaju ključne potrebe ciljnih grupa za upoznavanjem istinske islamske tradicije i kulture. Naravno da nekoliko projekata ovih dimenzija ne može suštinski promeniti paradigme , ali može biti od ogromne simbolične vrednosti kao usmerenje svih diskursa ka mirnom i razložnom zauzimanju stavova koje uzima u obzir argumente svih zaineresovanih ljudi za važnu temu uključivanja svih zajednica u javni život zemlje.

Postignuti rezultati:

Najznačajnije projekte mozete pogledati ovde.